Respect voor de natuur

Juist omdat we bij Bronkhorst uitsluitend natuurlijke materialen gebruiken, beseffen we maar al te goed waarom we zuinig moeten zijn op de rijkdommen van onze natuur. Ook met het oog op de generaties die na ons komen. Vandaar dat we er onder alle omstandigheden respectvol mee omgaan. Uiteraard hechten we veel waarde aan een zorgvuldige exploitatie en een ecologisch verantwoord beheer van onze bosgebieden. Daarom werken we alleen met hout dat het officiële FSC-keurmerk draagt. Hout wordt pas FSC gecertificeerd als het afkomstig is uit bossen die op 100% verantwoorde wijze worden beheerd volgens de eisen van de internationale Forest Stewardship Council. Om onze aandacht voor de natuur te onderstrepen, planten we bovendien elk jaar minimaal zo’n tweehonderd bomen.