Menu

Home / Cookiebeleid

Privacy &
Cookiebeleid

Deze website is eigendom van Bronkhorst Buitenleven B.V.

Onze contactgegevens:
Elspeterweg 65
3888 MT Uddel
0577-750944
info@bronkhorstbuitenleven.nl

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel 08220213

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per mail, telefoon of post.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bronkhorst Buitenleven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bronkhorstbuitenleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bronkhorst Buitenleven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

Wanneer u gegevens aan ons verstrekt dan kan dit door onze klantenservice opgevolgd worden door middel van e-mail of in bepaalde gevallen telefonisch. In het geval van e-mail kunt u bij aanvraag van een brochure een e-mail verwachten. Aan de hand van uw interactie kunt u nog enkele e-mails ontvangen. Mocht u hier niet van gediend zijn dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bronkhorst Buitenleven B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bronkhorst Buitenleven B.V.) tussen zit.
Bronkhorst Buitenleven gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Zoho en Sharpspring. Wij gebruiken deze systemen om relevante boodschappen aan te bieden aan de gebruiker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bronkhorst Buitenleven B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer dan een maand op bronkhorstbuitenleven.nl opgeslagen. Tot opzegging door klant of nabestaanden worden persoonsgegevens verder door ons bewaard. Dit heeft te maken met het kunnen verlenen van adequate service op de geleverde producten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bronkhorst Buitenleven B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bronkhorst Buitenleven B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bronkhorst Buitenleven B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Bronkhorst Buitenleven B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie instellingen wijzigen

U kunt uw cookie instellingen ten alle tijden wijzigen. Gebruik de onderstaande knop om de toegestane cookies aan te passen:

 

Cookie instellingen wijzigen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bronkhorst Buitenleven B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bronkhorstbuitenleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bronkhorst Buitenleven B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien uw klacht door Bronkhorst Buitenleven B.V. niet met zorg wordt afgehandeld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bronkhorst Buitenleven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bronkhorstbuitenleven.nl

Corona update | Bronkhorst Buitenleven

De gezondheid van u en onze medewerkers staat bij ons voorop. Desondanks willen we u niet onthouden om u volop te laten genieten van het buitenleven. Daarom hebben we diverse maatregelen getroffen om u zo goed en veilig mogelijk van dienst te blijven zijn. Het is nog steeds mogelijk om een afspraak te maken bij u thuis of in onze showroom!

Bekijk alle maatregelen